2020 Yılı C.İ.K. Birinci ve İkinci Müdürlerinin Naklen Atama Sonuçlar Açıklandı

Ceza infaz kurumlarında kurum birinci müdürü ve ikinci müdürü unvanında görev yapan personelin mazeretlerine binaen ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle başka yer ceza infaz kurumlarına naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.

Naklen ataması yapılan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerinin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ceza İnfaz Kurumu Birinci Müdür ve İkinci Müdürlerinin Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Liste
 • Yorum Yok
 • 09-10-2020, 10:27 AM
 • admin
Ceza infaz kurumlarında kurum birinci müdürü ve ikinci müdürü unvanında görev yapan personelin mazeretlerine binaen ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle başka yer ceza infaz kurumlarına naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.

Naklen ataması yapılan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerinin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Ceza İnfaz Kurumu Birinci Müdür ve İkinci Müdürlerinin Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Liste

2018 Yılı Mayıs Ayı 1302 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Taban Puan Listesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2018'de duyurusunu yaptığı 1302 Kadın infaz ve koruma memuru alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır. 


Adana

Afyonkarahisar

Akhisar

Alaşehir

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Ağrı

Bakırköy

Balıkesir

Bandırma

Batman

Bergama
 • Yorum Yok
 • 09-06-2020, 07:31 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18 Mayıs 2018'de duyurusunu yaptığı 1302 Kadın infaz ve koruma memuru alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır. 


Adana

Afyonkarahisar

Akhisar

Alaşehir

Amasya

Ankara

Antalya

Aydın

Ağrı

Bakırköy

Balıkesir

Bandırma

Batman

Bergama

2020 Yılı Eylül Dönemi Aile Birliği (Mazeret) Atama Planlaması Sonuçları Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde duyurusu yapılan 2020 yılı Eylül dönemi aile birliği atama planması sonuçları açıklandı. Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

 "2020 yılı Eylül dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3’üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin  24, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir. 

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı 1177 personelden atanma/yerleştirilme şartlarını taşıyan 648 personelin talepleri olumlu değerlendirilmiştir. 

Ayrıca atanma/yerleştirilme talebinde bulunan personelden; 

1)Eşi son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 40  
2)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 152  
3)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 54  
4)Aynı İl içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 27   
5)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun yakın olması nedeniyle uygun görülmeyen: 80  
6)Hâlihazırda Bakanlık bünyesinde ve Eğitim Merkezlerinde geçici olarak görev yapan ve atanma/yerleştirilme talebinde bulunan: 31 kişi bulunmaktadır. Ayrıca bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle talebi olumlu değerlendirilemeyen 145 personelin mazeret şartlarını taşımalarına rağmen talepleri olumlu karşılanamamıştır. 

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair liste ekte belirtilmiş olup listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir. 
Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir. 
Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz."denilmiştir. 

Bakanlik Atamalı Personelin Atama Sonuçları

Komisyon Atamalı Personelin Atama Sonuçları
 • Yorum Yok
 • 09-05-2020, 09:13 AM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 Temmuz 2020 tarihinde duyurusu yapılan 2020 yılı Eylül dönemi aile birliği atama planması sonuçları açıklandı. Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

 "2020 yılı Eylül dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3’üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin  24, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir. 

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı 1177 personelden atanma/yerleştirilme şartlarını taşıyan 648 personelin talepleri olumlu değerlendirilmiştir. 

Ayrıca atanma/yerleştirilme talebinde bulunan personelden; 

1)Eşi son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 40  
2)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 152  
3)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 54  
4)Aynı İl içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 27   
5)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun yakın olması nedeniyle uygun görülmeyen: 80  
6)Hâlihazırda Bakanlık bünyesinde ve Eğitim Merkezlerinde geçici olarak görev yapan ve atanma/yerleştirilme talebinde bulunan: 31 kişi bulunmaktadır. Ayrıca bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle talebi olumlu değerlendirilemeyen 145 personelin mazeret şartlarını taşımalarına rağmen talepleri olumlu karşılanamamıştır. 

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair liste ekte belirtilmiş olup listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir. 
Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir. 
Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz."denilmiştir. 

Bakanlik Atamalı Personelin Atama Sonuçları

Komisyon Atamalı Personelin Atama Sonuçları

CTE 2020 Yılı İnfaz ve Koruma Başmemurları ile Sayman Tayin Sonuçları Açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aynı ağır ceza bölgesinde10 yılını dolduran infaz ve koruma başmemurları ile saymanların talepleri değerlendirilmiş olup sonuçları açıklamıştır. Genel Müdürlük yaptığı açaıklamada aşağıdaki ifadelere yer vermiştir.

 "2020 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden atanma talebinde bulunanlar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle aynı ağır ceza bölgesinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının, bölge esası kapsamında atanma talepleri değerlendirmeye alınmış olup, bu durumda olanlardan naklen atanma talebinde bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan başka kurumlara Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden re'sen yapılmıştır.     

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi uyarınca; atamalarda nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçeleri, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerini tercih eden infaz ve koruma başmemuru ile sayman unvanlı personelin atanmalarına yasal olarak imkan bulunmadığından, ataması yapılan personelin atamaları iptal edilmiştir.     

Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir." denilmiştir.
  Ataması yapılan tüm personel arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz. 

EK-1 İKBM Atama Sonuçları

EK-2 Sayman Atama Sonuçları
 • Yorum Yok
 • 07-20-2020, 09:47 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aynı ağır ceza bölgesinde10 yılını dolduran infaz ve koruma başmemurları ile saymanların talepleri değerlendirilmiş olup sonuçları açıklamıştır. Genel Müdürlük yaptığı açaıklamada aşağıdaki ifadelere yer vermiştir.

 "2020 yılı isteğe bağlı personel atama planlaması kapsamında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden atanma talebinde bulunanlar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33 ve 34'üncü maddeleri kapsamında 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle aynı ağır ceza bölgesinde 10 yıllık görev süresini tamamlayan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurlarının, bölge esası kapsamında atanma talepleri değerlendirmeye alınmış olup, bu durumda olanlardan naklen atanma talebinde bulunmayanların atamaları ihtiyaç duyulan başka kurumlara Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden re'sen yapılmıştır.     

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi uyarınca; atamalarda nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçeleri, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerini tercih eden infaz ve koruma başmemuru ile sayman unvanlı personelin atanmalarına yasal olarak imkan bulunmadığından, ataması yapılan personelin atamaları iptal edilmiştir.     

Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir." denilmiştir.
  Ataması yapılan tüm personel arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar dileriz. 

EK-1 İKBM Atama Sonuçları

EK-2 Sayman Atama Sonuçları
 • Yorum Yok
 • 07-17-2020, 03:37 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 09 Ekim 2017'de duyurusunu yaptığı  616 kadın infaz ve koruma memuru alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır. 


Adana

Ağrı

Akhisar

Aksaray

Alanya

Ankara

Ardahan

Bakırköy

Balıkesir

Bayburt

Boğazlıyan

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Doğubayazit

Elazığ

Eskişehir

Gebze

Giresun

İnebolu

İnegöl

İzmir

Karabük

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kilis

Kırıkkale

Manisa

Muş

Nevşehir

Ödemiş

Sakarya

Siirt

Şırnak

Tarsus

Trabzon

Ünye

Van

Yozgat

2017 Yılı Ocak Ayı 300 İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Taban Puan Listesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı  275'i erkek, 25'i ise kadın toplamda 300 infaz ve koruma memuru alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır. 


Bakırköy Erkek İKM

İzmir Erkek İKM

Karşıyaka Erkek

Silivri Erkek İKM

Bakırköy Kadın İKM

İzmir Kadın İKM
 • Yorum Yok
 • 07-16-2020, 04:08 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı  275'i erkek, 25'i ise kadın toplamda 300 infaz ve koruma memuru alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır. 


Bakırköy Erkek İKM

İzmir Erkek İKM

Karşıyaka Erkek

Silivri Erkek İKM

Bakırköy Kadın İKM

İzmir Kadın İKM

2016 Yılı Ağustos Ayı 14 Aşçı Alımı Taban Puan Listesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı 14 Aşçı alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır.


Adana Aşçı

Antalya Aşçı

Bolvadin Aşçı

Denizli Aşçı

Erzurum Aşçı

İstanbul Anadolu Aşçı

Kastamonu Aşçı

Manisa Aşçı

Muğla Aşçı

Patnos Aşçı

Çorum Aşçı
 • Yorum Yok
 • 07-16-2020, 03:13 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı 14 Aşçı alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır.


Adana Aşçı

Antalya Aşçı

Bolvadin Aşçı

Denizli Aşçı

Erzurum Aşçı

İstanbul Anadolu Aşçı

Kastamonu Aşçı

Manisa Aşçı

Muğla Aşçı

Patnos Aşçı

Çorum Aşçı

2016 Yılı Ağustos Ayı 15 Kaloriferci Alımı Taban Puan Listesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı 15 Kaloriferci alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır.


Bolvadin Kaloriferci

Ermenek Kaloriferci

İnebolu Kaloriferci

İstanbul Anadolu Kaloriferci

Kastamonu Kaloriferci

Kayseri Kaloriferci

Kırklareli Kaloriferci

Patnos Kaloriferci

Siverek Kaloriferci

Tarsus Kaloriferci

Tekirdağ Kaloriferci
 • Yorum Yok
 • 07-16-2020, 03:13 PM
 • admin
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04 Ağustos 2016'da duyurusunu yaptığı 15 Kaloriferci alımında taban puanları gösterir listeler aşağıda paylaşılmıştır.


Bolvadin Kaloriferci

Ermenek Kaloriferci

İnebolu Kaloriferci

İstanbul Anadolu Kaloriferci

Kastamonu Kaloriferci

Kayseri Kaloriferci

Kırklareli Kaloriferci

Patnos Kaloriferci

Siverek Kaloriferci

Tarsus Kaloriferci

Tekirdağ Kaloriferci