60 Toplam Yorum Sayısı
60 Toplam Konu Sayısı
1 Toplam Üye Sayısı
0.04 Günlük Ortalama Yorum
0.04 Günlük Ortalama Konu
0 Günlük Ortalama Kayıtlar
60 Üye Başına Ortalama Yorum
60 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
100% Yorum Yazanların Ortalama